آدرس تولیدی: شیراز، منطقه ویژه اقتصادی شیراز ، بلوار مخابرات ، بلوار توسعه شرقی ، خیابان گاز یک

موبایل :  09173075818  

ایمیل : info@sanacableshiraz.com

ایمیل مدیریت : dialameh@sanacableshiraz.com