سیم افشان که به نام سیم انعطاف پذیر و یا سیم قابل انعطاف نیز شناخته می شود بطور عمده برای نصب در داخل وسایل برقی و نیز حفاظت سیستم های روشنایی ، درمحیط های خشک ، درون لوله ها بکار می رود. برای کاربرد مستقیم زیر گچ مناسب نیست.

به کاربردن سیم افشان ( سیم انعطاف پذیر یا سیم قابل انعطاف ) برای نصب  به صورت مستقیم بر روی سینی کابل ، کانال های کابل کشی و مخازن مجاز نیست.

استاندارد: ISIRI (607)06
ولتاژ اسمی: 300/500V
هادی: از جنس مفتول مس نرم
عایق: از جنس PVC