استاندارد: ISIRI (607) 53
ولتاژ اسمی: 300/500V
هادی: از جنس مس به هم تابیده نرم
عایق: از جنس PVC
غلاف: از جنس PVC

مورد استفاده :در محل های خشک برای مصارف عمومی الکتریکی در فشار متوسط مکانیکی